top of page
Με τη συμβολή του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE14 ENV/GR/000611 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, Ελλάδα

Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου LIFE GreenYourMove και τελικά αποτελέσματα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE GreenYourMove έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός πλοηγού που προωθεί τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Ο πλοηγός, που δίνει με έναν εύχρηστο και γρήγορο τρόπο τα βέλτιστα δρομολόγια των δημοσίων μέσων μεταφοράς από ένα σημείο σε ένα άλλο, έχει ως στόχο τη μείωση των παραγόμενων αερίων ρύπων, αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς των επιβατών. Για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής ο πλοηγός χρησιμοποιεί συνδυασμό ευρετικών και αναλυτικών προσεγγίσεων ενώ στα πλαίσια δημιουργίας του αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο υπολογισμού αερίων ρύπων από μέσα μεταφοράς.

Το έργο LIFE GreenYourMove έφτασε στο τέλος του. Από την έναρξή του, το 2015, η ομάδα του έργου κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν πανευρωπαϊκό πλοηγό ταξιδιού που παράγει τις περιβαλλοντικά φιλικότερες διαδρομές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα, ο πλοηγός είναι διαθέσιμος στην Ελλάδα, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Ελβετία.

Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού ωρολογίων προγραμμάτων δρομολογίων των παρόχων μέσων μαζικής μεταφοράς, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών στους ενδιάμεσους κόμβους κατά τη μετακίνηση με περισσότερα από ένα μέσα. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε στο ελληνικό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα τη μέση μείωση του χρόνου αναμονής κατά 4,91%.

Στόχος του πλοηγού GreenYourMove είναι να ενθαρρύνει τους οδηγούς αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να μειώσουν τη χρήση επιβατικών αυτοκινήτων. Κάθε άτομο που μετακινείται με δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμβάλλει στην παραγωγή διοξειδίου, δεδομένου πως ένα μέσο μαζικής μεταφοράς θα κινούνταν ούτως ή άλλως στην ίδια διαδρομή με ή χωρίς τον πρόσθετο επιβάτη. Από την έναρξη του πλοηγού GreenYourMove, έχουν εξοικονομηθεί 0.55 Mt διοξειδίου μέσω της αύξησης της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό επιτεύχθηκε επικοινωνώντας στους επιβάτες τις φιλικότερες προς το περιβάλλον διαδρομές που παράγει ο πλοηγός και ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με την σημασία των περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορών. Η σημαντικότητα των στόχων του έργου και η επίδρασή τους στην ποιότητα του αέρα έχουν γνωστοποιηθεί μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστότοπος έργου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίνακες ανακοινώσεων, φυλλάδια, δελτία τύπου, communication flashes, ενημερωτικά δελτία, βίντεο, επιστημονικές δημοσιεύσεις) και δραστηριοτήτων (ημερίδες, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις, δικτύωση με τους μεταφορείς, άμεσες δραστηριότητες προώθησης). Η ανταπόκριση των επιβατών ήταν αξιοσημείωτη.

Από την έναρξη του πλοηγού GreenYourMove τον Αύγουστο του 2018, έχουν διεκπεραιωθεί περισσότερα από 25.000 αιτήματα δρομολόγησης. Περισσότεροι από 8.000 χρήστες από όλο τον κόσμο έχουν επισκεφθεί τον πλοηγό. Επιπλέον, οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα που αναπτύχθηκαν έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερες από 3.500 συσκευές.

Η Έκθεση Layman’s του έργου LIFE GreenYourMove διατίθεται στα Αγγλικά, Ελληνικά, Τσέχικα και Σλοβάκικα και μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου στην ενότητα «’Εκθεση Layman’s».

Το LIFE GreenYourMove (GYM) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον άξονα για το περιβάλλον - LIFE14 ENV/GR/000611, το πράσινο ταμείο και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για συνεργασία συνολικά 6 εταίρων από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, AVMap GIS A.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε), την Τσεχία (CHAPS spol. s.r.o.) και την Σλοβακία (INPROP) υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

bottom of page