top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

PROJECT

WEBINÁŘE

GreenYourMove (GYM) je evropský výzkumný projekt spolufinancovaný z programu LIFE, finančního nástroje EU zaměřeného na životní prostředí - LIFE14 ENV/GR/000611.

 

Hlavní cíl projektu GreenYourMove je vývoj a propagace komodálního vyhledávače spojení, který by přispěl ke snížení produkce oxidu uhličitého v Evropě. GreenYourMove vyvíjí multimodální plánovač cesty, který bude brát v potaz všechny druhy veřejné dopravy (městské i příměstské autobusy, metro, tramvaje, trolejbusy a vlaky) a navrhne uživateli cestu nejpřátelštější k životnímu prostředí.
 

Organizace webinářů

 

Projektový tým uspořádá 12 webových seminářů. Hlavními účastníky webinářů budou dopravci a plánovací cestující po celé EU.

 

Cíl webových seminářů

 

Cílem webových seminářů bude ukázat, jak mohou účastníci:

  • Použijte optimalizační algoritmus pro ko-modální směrování;

  • Použijte optimalizační nástroj pro opětovné plánování jízdních řádů;

  • Používejte modely výpočtu emisí;

  • Zpřístupněte data o síti prostřednictvím platformy GYM.

Po webových seminářích budou mít účastníci možnost využít znalosti a nástroje, které získali, aby optimalizovali své trasy a aby byli pro občany a provozovatele dopravy nákladově efektivnější. To pomáhá provozovateli dopravy učinit důležité kroky k udržitelnému rozvoji, neboť snižuje cestovní náklady občanů a provozní náklady pro ně. Rovněž bude pozitivně působit na životní prostředí, protože znečišťující látky jsou výrazně sníženy. Toto snížení je v souladu s prováděním závazků EU pro snižování emisí skleníkových plynů podle Kjótského protokolu. Využití platformy rovněž napomáhá vytvoření rámce pro evropský systém multimodální dopravy, řízení a platební styk.

Účast

Webináře budou spuštěny prostřednictvím online platformy Účastníci nemusejí stahovat nic, stačí dostat odkaz, který mohou otevřít z počítače nebo smartphonu (iOS nebo Android). Webové semináře se budou konat od 1. Ríjna 2018 do 16. Ríjna 2018. Každý den (kromě víkendů) se koná webový seminář pro jednoho dopravce nebo plánovače cesty.

Byli bychom rádi, kdybyste se zúčastnili webových seminářů. Pokud máte zájem, dejte nám vědět o účastnících a den, který dáváte přednost od 1. Ríjna 2018 do úterý 16. Ríjna 2018 (kromě víkendů), a to odpovědí na support@avmap.gr.

Webinářů agenda

Každý webinářů  bude mít následující program:

bottom of page