top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

PROJECT

VÝSTUPY

Seznam výstupů je dostupný níže.

Pokud máte zájem o zpřístupnění výstupů projektu GYM, stiskněte prosím tlačítko Vyhledat.

A1 Rapportage van het CO2 uitstoot calculatie model, co-modaal route algoritmes, web & smartphone platforms voor reisplanning en beleid van co-modale routes op Europees niveau.

B1.1 Rapportage van het development van de database-schema’s, de handleiding en de software services ontwikkeld voor data toegang.

B1.2 De handleiding en de software services ontwikkeld voor data toegang Link.

B1.3 De handleiding en de software services ontwikkeld voor data toegang.

B2 Stapsgewijze wizard voor het maken, wijzigen en bijwerken van GTFS-gegevens: Route maken/Wijzigen en route bijwerken.

B3 Verslag van de verrijkte case-specifieke emissie berekeningsmethodiek gekoppeld aan een handleiding over de uitbreidbaarheid en herbruikbaarheid van de modellen.

B4 Rapport over modellering en oplossingsaanpak voor de milieu co-VRP gekoppeld aan een handleiding omtrent de herbruikbaarheid van de modellering en oplossingsbenadering.

B5 Rapport in verband met een handleiding omtrent de uitbreidbaarheid en herbruikbaarheid van modellering en oplossings benadering voor her-planning.

B6 Rapportage van de specificaties van het web platform.

B7 Handleiding van het GYM web platform.

B9 Rapportage van de GYM demonstratie en replicatie fases (updates iedere keer wanneer een replicatie/integratie is afgerond).

B8 Rapportage van de Smartphone applicatie (iOS en Android) en de implementatie van de milieuvriendelijke co-modalereisplanneren handleiding.

C1 Rapportage van case-specifieke emissie methodologie inclusief informatie over de emissiewaarde gedurende het project (updates na ieder checkpoint, 4 in totaal).   

C2 Rapportage van de methodologie, de verzamelde data en de sociaal-economische impact, updates na 3 specifieke CheckPoints.

C3 Evaluatie en controle rapportage van GYM’s methode en technieken (updates na ieder CheckPoint).

D1 Rapport (updates ieder trimester) van geproduceerde website content.

D2 Rapportage inclusief al het elektronische geproduceerd in gepubliceerd materiaal(updates iedere zes maanden).

D3 Samenvatting van de voornaamste uitkomsten van de Workshops and Webinars (update een week na iedere workshop of webinar).

D4 Layman’s Rapportage.

D5 Rapportage van het geproduceerde promotie materiaal inclusief kopieën van de awareness-campagne activiteiten en uitkomsten (updates iedere zes maanden).

D6 Rapportage van identificatie van stakeholders, bereikte projecten uitgevoerd netwerkactiviteiten.

E1 Kick-off bijeenkomst en notulen.

E2 Risico Management Plan.

E3 After-life communicatieplan.               

E4 Auditing rapportage.

bottom of page