top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Silniční vlaky budoucnosti

Nový pohled na osobní městskou dopravu rozumějící potřebám moderní urbanizaci a dodržující ekologické pojetí je cílem nového Evropského projektu nazvaný „ESPRIT“. ESPRIT znamená snadno doručitelný osobní rychlá doprava (Easily diStributed Personal RapId Transit) a je modelem budoucnosti sdílení jízd v centrálních částech měst a jejich předměstí. Řešením budou silniční vlaky tvořené elektrickými vozidly. Systém spojovaní vozidel umožní jejich efektivnější redistribuci dle požadavků cestujících. Je možné pospojovat až 7 vozidel, které budou přistaveny operátorem služby tam, kde bude zapotřebí – na jakoukoli stanici veřejné dopravy.

Spojovací systém je obdobný jako u vlaků – jde o kombinaci elektrických a mechanických zámků. Největší výzvou bylo zabránit samovolnému kyvadlovému efektu zapojených tažených vozidel během jízdy. Spojená vozidla mohou sdílet energii svých baterií, mohou používat stejného zdroje k dobíjení a taktéž sdílejí i řídící signál. Koordinace řídícího signálu je základní podmínkou projektu, protože každé vozidlo disponuje dvěma elektromotory (přední a zadní), což v případě spojení 7 vozidel znamená, že je nezbytné zároveň kontrolovat 14 elektromotorů.

Velkou výzvou je taktéž vytvořit předpověď budoucího vývoje potřeb osobní dopravy obyvatel a jejich případných změn. Tato predikce by napomohla plánování potřebného počtu vozidel, nejlepšímu způsobu jejich oběhu a výběru k tomu nejvhodnějších míst, nabíjecích stanic a jejich kapacity.

Dle vývojářů mohou baterie vystačit na jedno nabití na jízdu ve vzdálenosti 50 km. Maximální rychlost je 65 km/h. Zkušební fáze již probíhá ve 3 městech – ve Velké Británii, Španělsku a Francii.

 

Zdroj: Euronews

bottom of page