top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY

Očekávané dopady projektu jsou následující:

  • ​databáze pokrývající 70% řecké veřejné dopravní sítě,

  • novátorský kalkulační model na výpočet spotřeby paliva a emisí skleníkových plynů dopravních prostředků evropské veřejné dopravy,

  • vylepšený modelovací přístup k řešení komodálního Problému směrování vozidel, který je záladem úsporné udržitelné dopravy,

  • demonstrace provozu prvního řeckého komodálního vyhledávače (pokrývajícího 16 velkých měst),

  • zakomponování GYM platformy do vyhledávačů v rámci nejméně 4 evropských států (Česká republika, Slovensko, Rumunsko),

  • změna náhledu cestujících na dopravu a podpora přesedlání z auta do prostředků veřejné dopravy,

  • redukce znečištění ovzduší a exhalací ve městech – po ukončení projektu je předpokládáno snížení emisí v Řecku ročně o ekvivalent 2980 miliónů tun CO2.

bottom of page