top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Telematica: een handige tool of de nieuwe Big Brother onderweg?

Telematica hoort bij de innovatieve technologie die hulp biedt aan de transportwereld, de stakeholders, passagiers etc. Sarah MacKinley legt in een onepager uit wat de voor en nadelen van telematica zijn in de transport sector. GreenYourMove’s voornaamste punt is om telematica te gebruiken als een innovatief en duurzaam platform om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

Telematica brengt vele voordelen voor gebruikers. Telematica kan bijvoorbeeld gebruikt worden door bedrijven om hun fleet te managen. Of het een organisatie de mogelijkheid geven om bestuurders’ rijgedrag en locaties te monitoren. Nieuwe technologieën zorgen voor energie verbruik meetinstrumenten en voorspellende algoritmes vinden de meest efficiënte route.

 

Data analyses en metingen van energie verbruik geven bedrijven de mogelijkheid om nieuwe optimale rijstijlen te ontwikkelen om geld en CO2-uitstoot te besparen. Maar aan de andere kan een telematisch systeem werken als “Big Brother” die over je schouder meekijkt.

 

Vaak voelen bestuurders zich alsof ze worden achtervolgd. Ze hebben het gevoel dat iedere beweging wordt vastgelegd d.m.v. gps. Giles Margerison - Senior director van TomTom gelooft dat medewerkers van een bedrijf die gebruik maken van telematica, getraind moeten worden hoe het te gebruiken. Anders denken ze dat iemand hen in de gaten houdt en dit kan de veiligheid verminderen.

Source: Director of Finance Website

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page