top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

ENGATIA ODOS meet de milieuvervuiling

EGNATIA ODOS S.A.” heeft als doel om milieu en gezondheids-gevolgen te minimaliseren, en implementeert een nieuwe set aan meetinstrumenten gerelateerd aan milieuvervuiling en maakt daarbij gebruik van two mobiele luchtkwaliteit monitorings stations in het noorden van Griekenland in de maand juni. Tegelijkertijd zal het bedrijf proberen om een simulatie model te ontwikkelen en te implementeren om de ecologische voetafdruk te berekenen. En zal daarbij rekening houden met de bijdrage van de weggebruik.

Voor meer informatie klik hier.

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page