top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Klimaat veranderingen en de uitstoot van broeikasgassen

Uitstoot van broeikasgassen kan verlaagd worden door de toename van het gebruik van openbaar vervoer. De Federal Transit Administration presenteert het openbaar vervoer als een alternatief voor auto’s om de uitstoot van de transport sector te verlagen. Deze website bevat activiteiten en onderzoeken gerelateerd aan klimaatverandering, en ook informatie en tools voor het meten en terugdringen van broeikasgassen.


Bron: Federal Transit Administration

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page