top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Doprava dneška a zítřka: důležitost usnadnění cestování

Rostoucí populace městských aglomerací nevyhnutelně způsobí zvýšení výskytu dopravních zácp. Také s ohledem na fakt, že města odpovídají za 75% celosvětových emisí CO2, vzniká potřeba rozšířit systémy veřejné dopravy tak, aby byla zajištěna udržitelná mobilita. Veřejná doprava je nezbytnou součástí řešení problémů znečištění ovzduší a přetížení dopravy, a tak cestování veřejnou dopravou musí být snadnou alternativou.

Nové technologie drasticky změnily přístup k informacím a rozšířily možnosti cestujících využívajících chytré mobilní telefony. Koncepty jako sdílení vozidel jsou příkladem využívání technologií pro uplatnění volné kapacity automobilů, ale cílem je zavést špičková inovativní řešení, jako je například Virgin Hyperloop, která by mohla provést revoluci v současném chápání dopravy. Existuje však stále ještě velká mezera mezi tím, kde jsme a kam se chceme posunout.

Z tohoto důvodu je výchozím bodem pro usnadnění cestování zejména upřednostnění potřeb cestujícího. Přesné informace v reálném čase, optimalizované aplikace pro mobilní telefony, plánovače tras a online prodej jízdenek jsou některé z funkcí, které cestujícímu pomáhají.

Chceme-li uspokojit budoucí požadavky na dopravu a také starat se o naše městská prostředí, musíme našim cestujícím poskytnout řešení, která usnadňují cestování, a to s využitím dostupných technologií používaných s ohledem na samotné cestující.

Další informace naleznete zde.

bottom of page