top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

CÍLE PROJEKTU

Hlavním účelem projektu je za pomoci nového GYM vyhledávače spojení:

  • rozšířit prvky udržitelné mobility do evropských měst, zvláště pak v rámci Řecka,

  • ve městech snížit znečištění ovzduší a omezezit exhalace z veřejné dopravy,

  • přispět k plnění závazků států Evropské unie ke snižování emisí skleníkových plynů v rámci Kjótského protokolu,

  • pomoci definovat rámec budoucího evropského multimodálního informačního, řídícího a platebního systému.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • vyvinutí nástrojů pro přesné měření emisí prostředků veřejné dopravy provozovaných v rámci Evropské unie,

  • představení nástrojů, které uživateli poskytnou návrh plánu cesty nejpřívětivější k životnímu prostředí (přinejmenším v rámci České republiky, Slovenská Republika),

  • vyvinout, představit a šířit integrovanou platformu, která napomůže ke snížení emisí skleníkových plynů (na cestujícího, ujetý kilometr) v evropském dopravním sektoru,

  • změnit současné návyky cestujících za pomoci služby, která jednoduše poskytne informace o vlivu daného dopravního prostředku na životní prostředí,

  • propojit soukromý, veřejný a akademický sektor ve společném úsilí v omezení vlivů dopravy v městských centrech.

bottom of page