top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Veřejná doprava zdarma není už jen sněm o světlé budoucnosti

Nově vytvořená lucemburská koaliční vláda s premiérem Xavierem Bettelem si stanovila po posledních volbách předsevzetí učinit veřejnou přepravu pro cestující zdarma. Toto rozhodnutí je reakcí na zhoršující se dopravní situaci, která vede k velkému znečištění ovzduší.

Každodenně přibližně 400 000 osob překročí hranici dojížděním do práce do hlavní města Luxembourgu, jenž je domovem asi 170 000 obyvatel. Tento cyklický pohyb osob si vyžaduje trvalé řešení.

Předchozí vláda vedená premiérem Bettelem již přijala opatření ke snížení problémů nastartováním programu pro cestovné zdarma pro mládež ve věku do 20 let. Program rovněž zajišťuje bezplatné školní autobusy pro přepravu studentů z jejich domovů do škol.

Od příštího léta vejde v platnost poslední opatření – poplatky za jízdné budou naprosto odstraněny. To by mělo stimulovat obyvatelstvo Lucemburska a každodenních návštěvníků vzdát se individuálního způsobu dopravy a začít užívat síť dopravy veřejné. Když se tak stane, Velkovévodství lucemburské bude prvním státem s bezplatnou službou veřejné přepravy.

 

Zdroj: Euronews

bottom of page