top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

PROJECT

UITKOMSTEN

De lijst van uitkomsten is beschikbaar.

Wanneer je toegang wilt tot de resultaten van GYM, klik dan op ‘Request’.

 

A1 Zpráva o emisních kalkulačních modelech, webových a mobilních vyhledávačů spojení a komodálních vyhledávacích algoritmech.        

B1.1 Zpráva o vytvoření databázového schématu, příručky a softwarové služby přístup do databáze. 

B1.2 Příručky a softwarové služby přístup do databáze  Odkaz

B1.3 Podrobný průvodce k vytvoření, úpravě a aktualizaci dat GTFS: Vytvoření trasy / Změna a aktualizace trasy

B2 GYM databáze.

B3 Zpráva o zdokonalených emisních kalkulačních modelech dokumentující možnost jejich dalšího využití.

B4 Zpráva o modelování a přístupu k řešení komodálního VRP dokumentující možnosti jejich dalšího využití.

B5 Zpráva dokumentující možnosti dalšího využití navržených postupů při procesu změn v jízdních řádech.          

B6 Technická specifikace webové aplikace.         

B7 Příručka ke GYM webové aplikaci.     

B8 Zpráva o vytvoření aplikace pro chytré mobilní telefony (platformy iOS a Android).

B9 Zpráva o zaintegrování výstupů GYM do stávajících vyhledávačů spojení (aktualizována při každé integraci).

C1 Zpráva o metodách výpočtu emisních hodnot (aktualizována pří každém kontrolním termínu).

C2 Kontrolní zpráva o použité metodologii, sebraných datech a socioekonomickém vlivu projektu (3 aktualizace).               

C3 Hodnotící zpráva o GYM metodách a technikách (aktualizována pří každém kontrolním termínu).       

D1 Zpráva o obsahu projektových webových stránek Report (aktualizována každé tři měsíce).   

D2 Zpráva o zveřejněných digitálních materiálech (aktualizována půlročně).        

D3 Zpráva o uskutečněných seminářích a webinářích a jejich závěrech (aktualizována každých šest měsíců).

D4 Laymanova zpráva.  

D5 Zpráva o propagačních materiálech a o informační kampaní (aktualizována půlročně).

D6 Zpráva o zúčastněných stranách, oslovených projektech a dalších výsledcích networkingu.

E1 Zápis z úvodního zasedání.    

E2 Risk Management Plan.          

E3 Plán poprojektové externí komunikace.

E4 Zpráva o auditu.

bottom of page