top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

INICIATIVA

GreenYourMove (GYM) je evropský výzkumný projekt spolufinancovaný prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí - LIFE14 ENV/GR/000611.

Hlavním cílem projektu GreenYourMove je vývoj a propagace komodálního vyhledávače spojení, který by přispěl ke snížení produkce oxidu uhličitého v Evropě. GreenYourMove vyvíjí multimodální plánovač cesty, který bude brát v potaz všechny druhy veřejné dopravy (městské i příměstské autobusy, metro, tramvaje, trolejbusy a vlaky) a navrhne uživateli cestu nejpřátelštější k životnímu prostředí.

bottom of page