top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

PREDPOKLADANÉ VÝSTUPY

Očakávané dopady projektu sú nasledujúce:

  • databáza pokrývajúca 70% gréckej verejnej dopravnej siete,

  • novátorský kalkulačný model na výpočet spotreby paliva a emisií skleníkových plynov dopravných prostriedkov európskej verejnej dopravy,

  • vylepšený modelovací prístup k riešeniu komodálneho Problému smerovania vozidiel, ktorý je základom úspornej udržateľnej dopravy,

  • demonštrácia prevádky prvého gréckeho komodálneho vyhľadávača (pokrývajúceho 16 veľkých miest),

  • zakomponovanie GYM platformy do vyhľadávačov v rámci najmenej  4 európskych štátov (Česká republika, Slovensko, Holandsko, Rumunsko),

  • zmena náhľadu cestujúcich na dopravu a podpora presedlania z auta do prostriedkov verejnej dopravy,

  • redukcia znečistenia ovzdušia a exhalácií v mestách – po ukončení projektu je predpokladané zníženie emisií v Grécku ročne o ekvivalent 2 980 miliónov ton CO2.

bottom of page