top of page
Με τη συμβολή του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE14 ENV/GR/000611 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, Ελλάδα

Η Ευρώπη σε Κίνηση: Δράσεις και πρωτοβουλίες της Κοινότητας για μία καθαρή  ανταγωνιστική και συνδυαστική κινητικότητα που μας αφορά όλους

Η κινητικότητα επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και απασχολεί άμεσα παραπάνω από 11 εκατομμύρια άτομα.  Για αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για ένα θεμελιώδη εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής κινητικότητας και των μεταφορών ως το 2025. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τον τομέα να παραμείνει ανταγωνιστικός σε μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, την εξάλειψη των εκπομπών των αερίων και την ψηφιοποίηση.

Τι συμπεριλαμβάνει η πρωτοβουλία Europe on the Move:

  • Μια πρώτη σειρά από 8 νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν ειδικά στις οδικές μεταφορές. Αυτός ο τομέας είναι συγκεκριμένης σπουδαιότητας, αφού απασχολεί άμεσα 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενώ συμβάλλει σε σχεδόν το ένα πέμπτο των εκπομπών θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτάσεις θα βελτιώσουν τη λειτουργία των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και θα συμβάλλουν στη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.

  • Η Επιτροπή επίσης σκοπεύει να προωθήσει αδιάλειπτες λύσεις κινητικότητας, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ταξιδεύουν ευκολότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων διοδίων θα επιτρέψει στους χρήστες του οδικού δικτύου να οδηγούν σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς να χρειαστεί να ανησυχούν για διαφορετικές διοικητικές διατυπώσεις. Οι κοινές  προδιαγραφές για τα δεδομένα των δημοσίων συγκοινωνιών θα επιτρέψει στους επιβάτες να σχεδιάσουν καλύτερα το πρόγραμμα της διαδρομής τους και να ακολουθήσουν την βέλτιστη διαδρομή ακόμη και αν διασχίσει τα σύνορα μιας χώρας.

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει αυτή τη μετάβαση μέσω της στοχευμένης νομοθεσίας και των υποστηρικτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων υποδομών, έρευνας και καινοτομίας

Με λίγα λόγια, η «Ευρώπη σε Κίνηση»  είναι ένα ευρύ σύνολο πρωτοβουλιών που θα καταστήσουν ασφαλέστερη την κυκλοφορία, θα ενθαρρύνουν τα έξυπνα διόδια, θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων διοξειδίου του άνθρακα, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συμφόρησης, θα μειώσουν την γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, θα καταπολεμήσουν την παράνομη απασχόληση και θα εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες και χρόνο ανάπαυσης για τους εργαζόμενους.

Η Επίτροπος για τις Μεταφορές, Violeta Bulc δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία μοναδική ευκαιρία να κατευθύνει τον εκσυγχρονισμό των οδικών μεταφορών όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και παγκοσμίως. Οι μεταρρυθμίσεις μας θα θέσουν τα θεμέλια για πιστοποιημένες ψηφιακές οδικές λύσεις, δικαιότερες κοινωνικές συνθήκες και υποχρεωτικούς κανόνες αγοράς. Θα συμβάλλει στην μείωση του κοινωνικο-οικονομικού κόστους μεταφορών, όπως τον χαμένο χρόνο στην κίνηση, τα θανάσιμα τροχαία και σημαντικούς τραυματισμούς, τους κινδύνους υγείας από την ρύπανση και τον θόρυβο, ενώ θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος. Κοινά πρότυπα και διασυνοριακές υπηρεσίες θα συμβάλλουν επίσης στο να καταστούν πραγματικότητα οι πολυτροπικές μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Δείτε εδώ αναλυτικότερα τις προτάσεις που θα προωθήσουν περαιτέρω την καινοτομία, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, θα μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία και θα αυξήσει την ασφάλεια των μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες: πατήστε εδώ.

Το έργο LIFE GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον.

 

Η ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης βαρύνει αποκλειστικά τους συντάκτες της. Δεν απηχεί κατ’ ανάγκη την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η EASME, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύνονται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

 

Ημερομηνία έναρξης: 15 Σεπτεμβρίου 2015 – Διάρκεια: 35 μήνες

bottom of page