top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Ako udržateľná mobilita môže prispieť k víťazstvu v súťaži Európske zelené mesto?

"Ľubľana - víťazka ocenenie Európske zelené mesto - bude oddnes ambasádorom a vzorom udržateľného mestského rozvoja, deliace sa o svoje skúsenosti a povzbudzujúce ostatné mestá naprieč Európou k zmene smerom k ekologickejším, zdravším a udržateľnejším metropolám" - zdroj facebookovej stránky Európskej komisie.

 

Tento príspevok bol dôvodom pre mnoho otázok ako "Čo je vlastne ocenenie Európske zelené mesto?" A "Aké sú hodnotiace kritériá?". Ocenenie Európske zelené mesto je iniciatíva Európskej komisie, ktorá si kladie za cieľ identifikovať a oceniť miestnej úsilie smerujúce k zlepšeniu životného prostredia, hospodárnosti a kvalite mestského života. Ocenenie je udeľované metropole, ktorá dosiahne vysokej úrovne kvality prostredia a slúži ako modelový príklad pre ostatné mestá. Medzi víťaza do dnešného dňa patrí Štokholm (Švédsko, 2010), Hamburg (Nemecko, 2011), Vitoria - Gasteiz (Španielsko, 2012), Nantes (Francúzsko, 2013), Kodaň (Dánsko, 2014), Bristol (Veľká Británia, 2015) a práve Ľubľana (Slovinsko, 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubľana, ktorá od roku 2006 podporila viac ako 1600 projektov na obnovu mesta, už získala mnoho národných i medzinárodných ocenení, ako napríklad European Mobility WeekAward v roku 2013, bronzovú Access City Award v roku 2015 a Európske zelené mesto v roku 2016.

V minulosti bol stred mesta preplnený autami a úroveň znečistenia vzduchu bola vysoká. Od roku 2007 je staré centrum uzavreté pre všetky motorové vozidlá (okrem špecifických časových období určených pre zásobovanie). V rámci verejnej dopravy dochádza k pravidelnej obnove autobusového parku, vďaka ktorej väčšina vozidiel spĺňa vysoké ekologické štandardy. Zavedenie novej optimalizované verejnej dopravnej siete bolo jedným z dôvodov zvýšenia počtu cestujúcich v mestskej doprave, medzi rokmi 2010 a 2014 išlo o navýšenie o 18.5%. Všeobecné aktivity sa nezameriavali len na mobilitu a podporu verejnej dopravy - Ľubľana je mestom s najvyšším pomerom zelených plôch, veď 75% verejných priestranstiev je pokryté zeleňou, z toho 45% pôvodným lesom. Ľubľana je navyše jedným z mála európskych miest, ktoré sa môže pochváliť pitnou vodou bez predošlej chemicko-mechanické úpravy. Slovinská metropola je tiež na špici v rámci triedenia odpadu.

 

 

Projekt GYM [LIFE14 ENV / GR / 000611] je spolufinancovaný prostredníctvomprogramu LIFE, finančného nástroja Európskej únie zameraného na životné prostredie.Všetku zodpovednosť za obsah týchto stránok nesú výhradne jeho autori. Tento obsahnemusí vyjadrovať názor Európskej únie. Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) ani Európska komisia nie sú zodpovedné za použitie informácií tuuverejnených.Začiatok projektu: 15.září 2015. Trvanie projektu: 42 mesiacov

bottom of page