top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Jak udržitelná mobilita může přispět k vítězství v soutěži Evropské zelené město?

“Lublaň - vítězka ocenění Evropské zelené město - bude ode dneška ambasadorem a vzorem udržitelného městského rozvoje, dělící se o své zkušenosti a povzbuzující ostatní města napříč Evropou ke změně směrem k zelenějším, zdravějším a udržitelnějším metropolím” – zdroj facebookové stránky Evropské komise

 

  Tento příspěvek byl důvodem pro mnoho otázek jako “Co je vlastně ocenění Evropské zelené město?” a “Jaká jsou hodnotící kritéria?”. Ocenění Evropské zelené město je iniciativa Evropské komise, která si klade za cíl identifikovat a ocenit místní snahy, které vedou ke zlepšení životního prostředí, hospodárnosti a kvalitě městského života. Ocenění je udělováno metropoli, která dosáhne vysoké úrovně kvality prostředí a slouží jako modelový příklad pro ostatní města. Mezi vítěze do dnešního dne patří Stockholm (Švédsko, 2010), Hamburk (Německo, 2011), Vitoria – Gasteiz (Španělsko, 2012), Nantes (Francie, 2013), Kodaň (Dánsko, 2014), Bristol (Velká Británie, 2015) a právě Lublaň (Slovinsko, 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lublaň, která od roku 2006 podpořila více než 1600 projektů na obnovu města, již získala mnoho národních i mezinárodních ocenění, jako například European Mobility WeekAward v roce 2013, bronzovou Access City Award v roce 2015 a Evropské zelené město v roce 2016.

  V minulosti byl střed města přeplněn auty a úroveň znečištění vzduchu byla vysoká. Od roku 2007 je staré centrum uzavřeno pro všechna motorová vozidla (mimo specifických časových období určených pro zásobování). V rámci veřejné dopravy dochází k pravidelné obnově autobusového parku, díky které většina vozidel splňuje vysoké ekologické standardy. Zavedení nové optimalizované veřejné dopravní sítě bylo jedním z důvodů zvýšení počtu cestujících v městské dopravě, mezi roky 2010 a 2014 šlo o navýšení o 18.5%. Obecné aktivity se nesoustředily jen na mobilitu a podporu veřejné dopravy - Lublaň je městem s nejvyšším poměrem zelených ploch, vždyť 75% veřejných prostranství je pokryto zelení, z toho 45% původním lesem. Lublaň je navíc jedním z mála evropských měst, které se může pochlubit pitnou vodou bez předešlé chemicko-mechanické úpravy. Slovinská metropole je také na špici v rámci třídění odpadu.

 

 

 

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page