Με τη συμβολή του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE14 ENV/GR/000611 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, Ελλάδα

PROJECT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

A hybrid approach to the problem of journey planning with the use of mathematical programming and modern techniques Authors: Georgios K.D. Saharidis, Dimitrios Rizopoulos, Antonios Fragkogios, Chrysostomos Chatzigeorgiou (available online: link).

Special Issue Special Issue on Energy, Sustainability and Climate Change in Transportation (call of Abstracts). Guest Editors: Dr. Georgios K.D. Saharidis, University of Thessaly, Greece, Chariton Kouridis, EMISIA S.A, Greece & Dr. Mihalis Golias, The University of Memphis, USA.